Armenia – JESC NF 2019

Depi Mankakan Evratesil (Դեպի Մանկական Եվրատեսիլ; “Towards Junior Eurovision”) 2019

Season 2 (2019): The second season contained only one episode, aired on 15 September. The ten finalists were revealed on 3 September along with their competing entries.

Draw Artist Song Place Points
1 Karina Ignatyan “Colours of Your Dream” 1 138
2 Narek Markosyan “Im ergy” 10 42
3 Anzhela Albertyan “Khaghanq khaghagh” 5 75
4 Roza Eloyan “Im qaghaq” 3 97
5 Robert Bagratyan “Captain Friendship” 4 81
6 Emily Hovhannisyan “Parum enq pary” 9 43
7 Anishock “Selfie Yerevan” 8 64
8 Ani Atayan “Every Time” 7 75
9 Vardan Margaryan “La La La” 2 135
10 Anahit Arakelyan “Chem handznvi” 6 75
Համար Արտիստ Երգ Հորիզոնական Միավորներ
1 Կարինա Իգնատյան «Colours of Your Dream» 1 138
2 Նարեկ Մարկոսյան «Իմ երգը» 10 42
3 Անժելա Ալբերտյան «Խաղանք խաղանք» 5 75
4 Ռոզա Էլոյան «Իմ քաղաք» 3 97
5 Ռոբերտ Բագրատյան «Captain Friendship» 4 81
6 Էմիլի Հովհաննիսյան «Պարում ենք պարը» 9 43
7 Անիշոկ «Selfie Yerevan» 8 64
8 Անի Աթայան «Every Time» 7 75
9 Վարդան Մարգարյան «Լա Լա Լա» 2 135
10 Անահիտ Առաքելյան «Չեմ հանձնվի» 6 75